Történetünk

A svábok betelepülése

A török hódoltságot követően a XVIII. században hazánk elnéptelenedett területeinek feltámasztására három jelentősebb hullámban telepítettek be németajkú lakosságot Magyarországra. Baranya vármegyébe is több alkalommal érkeztek telepesek, Kisjakabfalvára leginkább az 1760-1770-es években. A betelepülő svábok szinte kizárólag mezőgazdasági termelésből éltek és igen széleskörű önellátásra rendezkedtek be. Kisjakabfalva a II. világháborút megelőzően érte el legnagyobb lélekszámát, hozzávetőleg ötszáz fővel. Ma körülbelül százötvenen lakják.

A Konrád ház építése

A Konrád Ház Konrád János (Johannes Conrad) családjának egykori otthona. A többgenerációs lakóház, ház és gazdasági épületegyüttes „u” alakban elrendezett, ami a gazdag sváb családok XX. század eleji jellegzetes építkezési módja volt. A présház, a pince, az istállós pajta kocsiszínnel l872-ben, a lakóépület l907-ben épült. Néhány évvel később emelték a főépülettel szemben a baromfiak, valamint a sertések tartására szolgáló ólakat, a felette látható kukoricaszárító góréval és az utcai fronton elhelyezkedő parányi cselédlakással. Az épületek mellett, ahol régen zöldséges kert volt, jelenleg egy karám található. Az épületegyüttest az utcafront felé kovácsoltvas kapukkal tagolt téglakerítés zárja le.

Konrád ház, az élő tájház

Dr. Somogyi László 2001-ben vásárolta vissza az ősök által épített Konrád házat. A romos épületet hosszú évek alatt, fáradtságot és pénzt nem kímélve állította vissza eredeti állapotára és rendezte be eredeti bútorokkal, használati tárgyakkal - emléket állítva a baranyai svábság kulturális örökségének. Az öt lakószobát, a két pajtát, a kukoricagórét és a cselédlakást megtekintve és az udvart bejárva megismerhetjük az elmúlt századokban itt élt emberek mindennapjait.